تبلیغات
پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی - سخنان ایت الله جوادی آملی در باب چله نشینی از اول ذی القعده تا روز عرفه

ابزار رایگان وبلاگ

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

جایگاه ممتاز «شب » برای كسب درجات معنوی

این 40 روز كه از اول ذیقعده شروع می شود وبه « اربعین كلیمی» معروف است، فرصت مناسبی است برای تهذیب نفس و خود سازی و چله گیری و مانند آن. چله گیری معنایش این نیست كه انسان از جامعه جدا بشود، دست از كسب و كار و تحصیل بكشد و منزوی بشود و به خیال اربعین به جائی برسد ! چله گیری آن است كه انسان 40 روز مواظب قلب و مجاری ادراكی و تحریكی خود باشد. نه بر خلاف رضای حق چیزی بیندیشد، و نه بر خلاف رضای حق انگیزه ای داشته باشد ! اگر بتواند در ظرف 40 روز این دو بخش اندیشه و انگیزه خود را رام بكند، بسیاری از مسائل برای او حل می شود.
متن کامل سخنان در ادامه مطلب.....

آسان بودن كسب بیرونی دانش
چون دین چند تا راه به ما نشان داده برای عالم شدن. یك راه، راه آسان معروف حوزه و دانشگاه است. كسی می آید درس می خواند؛ 30 سال، 40 سال، كمتر و بیشتر؛ به مقام علمی می رسد، حالا یا در حوزه، یا در دانشگاه. این یك راه سختی نیست؛ به دلیل اینكه صدها نفر آمدند، و هزارها نفر به دانشگاه می روند؛ بالأخره در رشته خودشان زحمت می كشند. این خیلی سخت نیست ! یعنی آدم 40 سال زحمت بكشد، یك فقیه كامل بشود؛ یا چند سال زحمت بكشد، یك استاد خوبی در دانشگاه بشود. این در عین حال كه خوب است، سخت نیست! این یك راهی است كه انسان از بیرون علم را یاد می گیرد. یك راه درونی هم دارد، كه این را دین به ما آموخت. اینها جزء ره آورد انبیاست؛ اینها مان عه الخلوّند، نه مان عه الجمع !
ره آورد دین و انبیای الهی
راه درونی این است كه انسان نه بیراهه برود، نه راه كسی را ببندد؛ آدم عاقل اهل كسب نیست؛ و به دنبال نخود سیاه هم نمی رود ! این خودش می داند دارد چه كار می كند، چه حرفی می زند. فرمودند : ن تتّقوا الله یجعل لكم فرقاناً (1). این را در سوره مباركه انفال فرمود: اگر شما با تقوا باشید، خیلی از مطالب است كه از درون شما می جوشد. این همه علمائی كه حرف جدید آوردند، اینها كه از دیگری یاد نگرفتند ! اگر تمام درس ها و بحث ها و علوم، استفاده از استاد و كتاب باشد كه دیگر علم ترقّی نمی كند. بخشی را انسان از اساتید و كتاب ها استفاده می كند، بخشی را هم از درون می جوشد. این جوشش علم از درون، بر اساس ن تتّقوا الله یجعل لكم فرقاناً است، بر اساس ا تّقوا الله و یعلّ مكم الله(2) است.
به دست آوردن فرقان تشخیص خوبی ها و بدی ها
در مدرسه ( تقوا )
آنچه كه در سوره مباركه بقره است، ا تّقوا الله و یعلّ مكم الله است كه به صورت شرط و جزا نیست ! امّا آن كه در سوره مباركه انفال است، خیلی پر محتواست؛ ن تتّقوا الله یجعل لكم فرقاناً. آدم، فارق بین حقّ و باطل باشد، صدق و كذب باشد، خیر و شر باشد، سعادت و شقاوت باشد، حسن و قبیح باشد؛ این عالی ترین كمال اوست. فرمود : این در مدرسه تقوا به دست می آید؛ نه در حوزه، گیرتان می آید، نه در دانشگاه ! اگر اهل تقوا بودید؛ چه در حوزه، چه در دانشگاه، این نصیب تان می شود.
ویژگی ممتاز اربعین گیری
به پاسداشت ضیافت الهی موسای كلیم (ع)
این راه را در هر زمانی، در هر زمینی برای ما باز كردند. امّا از اول ذیقعده تا دهم ذی حجّه كه اربعین موسای كلیم است، این یك فصل مناسبی است؛ بهار این كار است. این أربعین گیری،این چله نشینی همین است ! وجود مبارك موسای كلیم 40 شبانه روز مهمان خدا بود. فرمود : و واعدنا موسی ثلاث ین ل یلهً فاتممناها ب عشر فتمّ م یقات ربّ ه أربعین لیله (3). به او وعده دیدار و ملاقات خصوصی دادیم؛ آمد به دیدار ما. اوّل 30 شب بود؛ بعد 10 شب اضافه كردیم، راهش باز بود؛ جمعاً شد40 شب.
جایگاه ممتاز « شب »
برای كسب درجات معنوی و درك معارف الهی
فرمود : او40 شب مهمان ما بود. چون بركاتی كه در شب نصیب انسان می شود، در روز نمی شود. روز مشغول كار و گفتن و خریدن و فروختن است؛ در قرآن كریم فرمود : شب را در یابید. نّ لك ف ی النّهار سبحاً طویلاً (4). درس است، بحث است، گفتن است، شنیدن است، دیدار است، مصاحبه است، مناظره است؛ با یك كثرت همراهید. امّا نّ ناش ئه اللّیل ه ی اشدّ وطئاً و اقوم ق یلاً (5). شب یك نشئه ای دارد، شب یك حسابی دارد، یك كتابی دارد ؛ شب كجا، روز كجا ! فرمود : روز، كار فراوانی دارید؛ می گوئید، می شنوید، می خوانید، می خورید؛ این كارهای روزتان است. به وجود مبارك پیامبر (ص) فرمود : روز، كارهای فراوانی داری، شب را دریاب ! هر كس به جائی رسید، از شب زنده داری به جائی رسید.
اطلاق « شب زنده داری »
بر میهمانی چهل شبانه روزی موسای كلیم (ع)
به وجود مبارك موسای كلیم فرمود : تو 30 شب مهمان مائی، 10 شب هم اضافه می كنیم. و واعدنا موسی ثلاث ین ل یلهً، با اینكه شب و روز بود. نفرمود : یوماً، نفرمود : ل یلاً و یوماً ! فرمود : 30 شب؛ آن روزش هم شب بود، شبش هم شب بود. برای اینكه بیگانه راه نداشت ! فاتممناها ب عشر فتمّ م یقات ربّ ه أربعین ل یله. باز 40 شب شد؛ نه 40 روز، نه 40 شب و روز ! شب را گفت در یابید. این اربعین است ! معنای اربعین هم این نیست كه آدم از جامعه جدا شود؛ باید در متن جامعه و زندگی باشد، در متن خدمتگزاری به مردم باشد؛ امّا كاسب نباشد، بیگانه ای در راهش نباشد، جز رضای حق چیزی را نداشته باشد؛ این اربعین گیری است. از اوّل ذیقعده تا دهم ذیحجّه، این دوره 40 شبانه روزی می شود أربعین!
بهار اربعین گیری از آغاز ماه ذی القعده
در طول سال آدم می تواند چله بگیرد، ولی بهارش این 40 شب است؛ یعنی از اوّل ذی قعده تا دهم ذیحجّه،آدم مواظب دهانش باشد كه غذای بد وارد نشود؛ مواظب زبانش باشد كه حرف بد نزند؛ مواظب گوشش باشد كه حرف بد نشنود؛ مواظب چشمش باشد كه نگاه بد نكند؛ آنوقت سائر كارها خوب است. اینقدر كارهای حلال هست كه آدم فرصت نمی كند به سراغ كار حرام برود ! فرمود : لزومی ندارد كه آدم كار خلافی رامرتكب شود، مثل اینكه اینقدر غذای حلال هست كه دیگر آدم فرصت نمی كند به سراغ غذای حرام برود!
لزوم جوشاندن علوم و معارف از قلب انسان
در كنار راههای عادی تعلیم و تعلّم
این كار اساسی است كه همه ما باید انجام بدهیم، مخصوصاً آنهائی كه كارهای علمی در حوزه و دانشگاه دارند، و عزیزانی كه در فضای سپاه و بسیج و اینها كار می كنند كه اساس كار ما و سرمایه ما این است؛ و دنیا وآخرت ما در همین تأمین می شود. برای اینكه خدای سبحان جائی را بدون چشمه نگذاشت !شما می بینید این استخرها را كه درست می كنند؛ این استخر یك جدول های متعدد دارد كه ازچاه و نهر و بحر آب می گیرد؛ امّا از درون استخر به عنوان چشمه آب نمی جوشد !
لكن ذات أقدس له فرمود : این قلب یك استخری است كه از مجاری چشم و گوش به بیرون راه دارد؛ آدم مطالعه می كند، حرف استاد را می شنود، از این طریق علوم را در قلب می ریزد؛ یك منبع جوشان هم آن درون هست كه چشمه وار می جوشد؛ این استخر همیشه پر است. اگر یك استخری زیرش چشمه باشد، راه بیرونی هم داشته باشد؛ این همیشه آب دارد، دیگر تشنه نیست! این می شود ( كوثر ). اگر كسی به دنبال تكاثر برود؛ هم دنیایش را باخته، هم آخرتش را باخته !! به دنبال كوثر برود؛ هم دنیا دارد، هم آخرت.
سخنرانی آیت الله جوادی آملی (مدظلّه العالی) در جلسه درس اخلاق در دیدار با كاركنان وزارت دفاع، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران، حوزه علمیه خواهران شهریار، مكتب المهدی (عج)، واحد مهندسی نیروی دریائی سپاه، حوزه علمیه خواهران بانو امین و اعضای سازمان بسیج دانش آموزی سپاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انفال / 29 (2) بقره / 282 (3) اعراف / 142 (4) مزّمل / 7 (5) مزّمل / 6
خوان حكمت روزهای دوشنبه وپنج شنبه منتشر می شود

نوع مطلب : یادگاری، پاسخ به شبهات دینی و اعتقادی، 
برچسب ها : ذی القعده، عرفه، چله نشینی، اربعین،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 تیر 1396 07:08 ب.ظ
Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to create a great article… but what can I say…
I hesitate a whole lot and never manage to get anything done.
پنجشنبه 22 تیر 1396 02:46 ب.ظ
Hi there very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb ..

I will bookmark your website and take the feeds also? I'm satisfied to search out numerous
helpful info here within the put up, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing.

. . . . .
یکشنبه 25 مرداد 1394 03:33 ب.ظ
تبادل لینک میکنی؟
یکشنبه 25 مرداد 1394 02:55 ب.ظ
با ساخت وبلاگ در سیستم لاین بلاگ روزانه بیش از هزاران نفر بازدید داشته باشید.....
فقط کافیست مطالب خود را در لاین بلاگ نیز انتشار دهید

پس همین حالا وبلاگت رو روی لاین بلاگ بساز
www.lineblog.ir

دوستان زیادی توی لاین بلاگ وبلاگ دارن
تو هم به جمع اونا بپیوند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت اطلاع رسانی از فعالیت های پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی شهر مهاجران می باشد.

حتما به ما سر بزنید.
مدیر وبلاگ : امیر احمدی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
وصیت شهدا آیه قرآن تصادفی تاریخ روز
X بستن تبلیغات